Vill du lära dig mer om facket?

Sverige har en lång tradition av fackföreningar och fackligt arbete och det är en av orsakerna till att vi har en relativt stark arbetsrätt jämfört med många andra länder.

Ett fackförbund finns till för att säkerställa att arbetarna vid ett företag har rättvisa förhållanden och att tillsammans som en enhet arbeta för sunda arbetsvillkor. De finns också där för att hjälpa till vid tvister mellan arbetsgivare och anställd.

Att vara med i facket är en mänsklig rättighet och nämns i artikel tjugotre i fjärde underavdelningen till FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

För att lära dig ännu mer om facket i Sverige kan du läsa vidare på fackförbund.nu.